Zasiłek rodzinny w Niemczech to tzw. Kindergeld

Wypłata Kindergeldu w Niemczech trwa aż do momentu ukończenia 25 roku życia dziecka. Jednak odbywa się to pod pewnym warunkiem tj. dalszym kształceniem od momentu ukończenia 18 lat przez dziecko. Wysokość zasiłku jest zależna od liczby posiadanych dzieci i jest wypłacany niezależnie od wysokości posiadanych przez rodziców dochodów. W przypadku kiedy rodzice mieszkają razem, zasiłek jest wypłacany matce. Natomiast w przypadku separacji lub rozwodu rodziców Kindergeld jest wypłacane temu rodzicowi, z którym mieszka dziecko.