Przedsiębiorstwo wycena

Zawsze konieczne jest dokładne zapoznanie się z przedmiotem wyceny, m.in. z sytuacją majątkową, sytuacją finansową, perspektywami rozwoju, specyfiką branży. Dopiero po takiej wstępnej analizie dobiera się w uzgodnieniu ze zleceniodawcą metody właściwie odzwierciedlające wartość przedsiębiorstwa w kontekście celu, dla którego wycena jest realizowana. Punktacja przedsiębiorstwa będzie profesjonalna i odda rzeczywisty stan finansowy firmy. Stosowane są jednocześnie minimum dwie metody wyceny, co zwiększa trafność uzyskanych wyników.