Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytut Chemii fizycznej Polskiej Akademii Nauk już od wielu lat współpracuje z czołowymi placówkami naukowo-badawczymi nie tylko z Europy. Ostatnio Instytut Chemii Fizycznej PAN podpisał umowę o współpracy z prestiżowym laboratorium chińskiej uczelni Nankai University. Jest to bardzo ważne dla Instytutu Chemii Fizycznej PAN, ponieważ to właśnie chemia jest bardzo wysoko ocenianą dziedziną w chińskim instytucie, który zajmuje czołowe miejsca w rankingach wśród około 2-tysięcy uczelni chińskich. Co ważne, Instytut Chemii Fizycznej PAN już od wielu lat współpracuje z chińskim laboratorium, publikując wspólne artykuły. Na https://www.bip.gov.pl/subjects/18136,Instytut+Chemii+Fizycznej+PAN.html przeczytasz, że Instytut Chemii fizycznej PAN podpisując taką umowę, podkreśla wielkie obopólne korzyści, płynące ze współpracy.