Filtr osmotyczny

Zastosowany w uzdatnianiu wody filtr osmotyczny współpracuje najczęściej z filtrami węglowymi i sedymentacyjnymi. W trakcie eksploatacji następuje naturalne zużycie membran osmotycznych: ściera się ich powierzchnia zewnętrzna, powiększają się pory, w przypadku dużych stężeń zanieczyszczeń może dochodzić do zarastania membrany kamieniem, przestarzały węgiel w filtrze węglowym powoduje, że membrany mogą zarosnąć śluzem bakteryjnym. Średnio po czterech latach użytkowania membrana osmotyczna będzie przepuszczać około 40% związków chemicznych, co dyskwalifikuje ją do dalszego użytkowania.