Bezsenność to choroba, którą trzeba leczyć

Biorąc pod uwagę fakt, że u podłoża bezsenności może znajdować bardzo wiele przyczyn, nie każdy lekarz zdoła zareagować właściwym leczeniem. Poszukującym skutecznej diagnozy i terapii zaburzeń snu, polecić z pewnością należy Poradnię Profilaktyki i Leczenia Bezsenności INZPiRO. Kontakt z tym ośrodkiem oraz informacje dotyczące działania czy też sposobu umawiania wizyt umożliwi link: http://www.bezsennosc.pl/przyczyny-powstawania-bezsennosci/. Dodać jeszcze należy, iż poradnia ma swoją siedzibę w Warszawie.